STANOVY A DOKLADY

Stanovy občianskeho združenia

1 strana.pdf

2. strana.pdf

3. strana.pdf

4. strana.pdf

5. strana.pdf

6. strana.pdf

Potvrdenie o pridelení IČO.

potvrdenie IČO.pdf

Potvrdenie DIČ