2022

 

Príjmy

 
Prebytok hospodárenia 2021: 1212 eur
Dotácia obec Rozhanovce: 8000 eur
Dotácia KSK 500 eur
 
 
 

Výdaje