2018

ZMLUVY

 1. Dotácia  OBEC ROZHANOVCE

 

Príjmy

1.     Prebytok hospodárenia 2017                22,21 EUR - 1.1.2018

2.     Dotácia SFZ 2017                                   340,80 EUR - 2.1.2018

3.     Dotácia Obec Rozhanovce 2018            6000 EUR - 23.1.2018

 

 

 

Výdaje