Zmluvy

1.         15.2.2017        Zmluva o dotácii s obcou Rozhanovce        zmluva

2.         30.3.2017        Zmluva o sponzorstve so Záhradníctvo KaK Rozhanovce ,s.r.o.     zmluva

                                    podľa zákona o športe

 

PRÍJMY

Príjem č.  dátum druh príjmu a vysvetlivka suma v EUR
1 1.1.2017 Prebytok hospodárenia z minulého roka členské a zväzový príspevok 299.86
2 17.2.2017 Dotácia obec Rozhanovce 7000
3 7.3.2017 Dar Zeelandia sponzor 500
4 7.3.2017 Členské riadne 70
5 31.3.2017 Úroky ČSOB 0.07
6 3.4.2017 Záhradníctvo KaK sponzorská zmluva 2000
7 1.5.2017 Členské pre SFZ za hráčov, od hráčov - sprostredkovaný preplatok 6
8 16.5.2017 Mundial, s.r.o. Reklamácia, dopropis 286.5
9 30.6.2017 Úroky ČSOB 0.11
10 1.7.2017 Členské pre SFZ za hráčov, od hráčov - sprostredkovaný preplatok 228
11 31.7.2017 Slovenský futbalový zväz kredity eshop 805.52
12 1.8.2017 Členské pre SFZ za hráčov, od hráčov - sprostredkovaný preplatok 64
13 1.9.2017 Členské pre SFZ za hráčov, od hráčov - sprostredkovaný preplatok 15
14 2.9.2017 Členské nový členovia klubu, riadne členské 12
15      
16      
  SPOLU   11292.06

 

VÝDAJE

***************DOKLADY NÁJDETE NA TOMTO ODKAZE*******************

Doklad číslo Bankový prevod /doklad Dátum vystavenia Dodávateľ Za tovar DKP alebo VS Suma eur nepatrí k dotácii Druh výdavku hradené z
0 banka výpis 31.1.2017 ČSOB, a.s. poplatky banke, mesačný výpis z účtu 6.00   služby zväz príspevok
1 banka Fa 1.2.2017 Slovenský futbalový zväz startovné na turnaji mužov v Košiciach VS 1701000267 25.00   služby zväz príspevok
2 banka Fa 22.2.2017 Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk objednávka štucne, lajnovačka, dresy, súpravy, lekárnička* pozor dobropis na 286.50 reklamácia nasl. doklad VS 20170424 661.20   vybavenie mužstva obec
3 banka výpis 27.2.2017 ČSOB, a.s. poplatky banke, mesačný výpis z účtu 2.00   služby zväz príspevok
4 banka výpis 28.2.2017 ČSOB, a.s. poplatky banke, mesačný za prevody výpis z účtu 7.00   služby zväz príspevok
5 banka Fa 1.3.2017 Slovenský futbalový zväz poplatky za transfer hráča VS 1701001343 10.00   služby obec
6 Cash pokladničný doklad 7.3.2017  NiTEL, s.r.o. stravné žiaci po turnaji v Košiciach blok 27.00   stravné zväz príspevok
7 Cash pokladničný doklad 8.3.2017 NiTEL, s.r.o. stravné dorastneci po turnaji vo Valalikoch Čani blok 45.00   stravné zväz príspevok
8 banka Fa 8.3.2017 Ing. Radovan ŠTEFKO preprava osôb na turnaje, 15 osôb Rozhanovce Košice, a Rozhanovce Valaliky FO2017005 120.00   doprava obec
9 banka pokladničný doklad 12.3.2017 Alza.sk, s.r.o.  Nákup kamera, karta do kamery, kábel ku kamere, súprava náradia blok 323.99   vybavenie mužstva obec
10 banka pokladničný doklad 13.3.2017 OBI Slovakia s.r.o. Nákup materiálu na opravu šatne, dlažba, farba, lepidlo, náradie blok 242.24   materiál Zeelandia
11 Cash pokladničný doklad 13.3.2017 Metro Cash Carry SR s.r.o. Benzín do kosačiek 16 litrov blok 20.00   benzín zväz príspevok
12 banka Fa 14.3.2017 TIA CHINCHILLA AGENCY, s.r.o Značkovače na vyznačenie čiarových polí na ihrisku Fa 20170525 123.00   materiál obec
13 Cash pokladničný doklad 16.3.2017 Metro Cash Carry SR s.r.o. Benzín do kosačiek 16 litrov blok 20.00   benzín obec
14 banka pokladničný doklad 16.3.2017 OBI Slovakia s.r.o. Nákup materiálu na opravu šatne, OSB dosky, laty, farby, štetce, rukavice blok 198.73   materiál KaK
15 banka pokladničný doklad 16.3.2017 Novátor, s.r.o. Vodné čerpadlo do studne blok 193.00   Vybavenie šatne obec
16 Cash pokladničný doklad 18.3.2017 Mária Gazdačková, Rozhanovce Sťahovacie pásky na smetné sáčky blok 3.00   materiál KaK
17 Cash pokladničný doklad 24.3.2017 Mária Gazdačková, Rozhanovce skrutky na opravu šatne, hmoždinky, vykružovače blok 19.72   materiál KaK
18 Cash pokladničný doklad 24.3.2017 Mária Gazdačková, Rozhanovce skrutky a hmoždinky blok 4.40   materiál KaK
19 banka pokladničný doklad 25.3.2017 Metro Cash Carry SR s.r.o. kúpa mopu na zmývanie blok 12.91   Vybavenie šatne KaK
20 banka pokladničný doklad 25.3.2017 OBI Slovakia s.r.o. farba, štetce, vrece na odpadky, baterky do fotopasce blok 24.72   materiál KaK
21 banka pokladničný doklad 26.3.2017 OBI Slovakia s.r.o. OSB dosky, rebrík, Laty na opravu šatne blok 240.09   materiál obec
22 Cash pokladničný doklad 29.3.2017 Makro spol s.r.o. Rotačný mop na zmývanie šatne blok 22.99   Vybavenie šatne obec
23 Cash pokladničný doklad 31.3.2017 Mária Gazdačková, Rozhanovce Hmoždinky a skrutky na opravu šatne blok 4.38   materiál KaK
24 banka výpis 31.3.2017 ČSOB, a.s. poplatky banke za vedenie účtu výpis z účtu 7.00   služby členské
25 banka Fa 1.4.2017 Slovenský futbalový zväz Faktúra prestupy hráčov Fa 1701002951 30.00   služby obec
26 banka Fa 4.4.2017 Košík siete s.r.o. Dve siete na hádzanarske rozmery bránky blok 85.46   vybavenie mužstva obec
27 banka pokladničný doklad 4.4.2017 Interiér Invest s.r.o. Linoleum do šatne hostí blok 224.10   Vybavenie šatne Zeelandia
28 Cash pokladničný doklad 5.4.2017 McCarter a.s. Paleta pitnej vody JANA neperlivá blok 181.44   stravné obec
29 Cash pokladničný doklad 5.4.2017 OBI Slovakia s.r.o. Sťahovacie pásky na smetné sáčky, dve žiarovky blok 8.57   Vybavenie šatne KaK
30 Cash Fa Dobierka 5.4.2017 Rooftop s.r.o Farby na vymaľovanie šatní Fa 1701010483 37.04   materiál KaK
31 Cash Fa Dobierka 12.4.2017 Slovenský futbalový zväz Poplatky za registračné preukazy Fa 1702001322 13.42   služby obec
32 banka Fa 15.4.2017 Metro casch and Carry SR, s.r.o. Nákup mopu na zmývanie, toaletný papier, lievik na benzín do kosačky Fa 0-024 0013 018890 22.15   materiál KaK
33 banka pokladničný doklad 15.4.2017 OBI Slovakia s.r.o. Nákup kanistra na benzín, maliarsky materiál blok 23.53   materiál obec
34 Cash pokladničný doklad 15.4.2017 Ing. Marián Bednár BEDY SHELL Benzín do kosačiek 19.6 litrov blok 26.46   benzín obec
35 banka Fa 18.4.2017 Sportfotbal, s.r.o. Lajnovačka na značenie ihriska faktúra FV7060448 256.44   Vybavenie šatne obec
36 banka Fa 21.4.2017 Oždy production, s.r.o. Reklamný banner KaK faktúra 462017 105.30   marketing KaK
37 banka Fa 21.4.2017 Oždy production, s.r.o. Potlač dresov 15 ks  Faktúra 472017 62.40   vybavenie mužstva obec
38 banka Fa 23.4.2017 Ing. Radovan ŠTEFKO doprava Svinica dorast, muži Nižná Myšľa po 15 osôb Faktúra FO 2017008 100.00   doprava obec
39 banka Fa 24.4.2017 Základná škola Rozhanovce prenájom telocvične 18 hodín Faktúra 012017 180.00   nájom obec
40 banka výpis 30.4.2017 ČSOB, a.s. poplatky banke za vedenie účtu výpis z účtu 7.00   služby zväz príspevok
41 banka Fa 1.5.2017 Slovenský futbalový zväz poplatky SFZ za mesiac Apríl Faktúra 1701004694 178.83   služby obec
42 banka Fa 7.5.2017 Ing. Radovan ŠTEFKO doprava žiaci Haniska, Muži Zdoba po 15 osôb Faktúra FO 2017010 100.00   doprava obec
43 banka pokladničný doklad 14.5.2017 Tesco stores, a.s. nákup obväzov do lekárničky, š. Tekuté mydlo, prášok na pranie dresov blok 20.13   materiál obec
44 Dobierka, zjednodušený doklad 18.5.2017 MOVIMENT s.r.o. České Budejovice Tréningová odrazová stena Faktúra FO 2017583 70.70   vybavenie mužstva obec
45 Dobierka, zjednodušený doklad 22.5.2017 Slovenský futbalový zväz Registračný preukaz hráča dobierka doklad 8.42   služby obec
46 Cash pokladničný doklad 23.5.2017 Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk brankárske rukavice, dokúpenie 6x žiacka súprava a potlač na súpravy blok 199.29   vybavenie mužstva obec
47 banka výpis 31.5.2017 ČSOB, a.s. poplatky banke za vedenie účtu výpis z účtu 7.00   služby členské
48 Banka Fa 1.6.2017 Slovenský futbalový zväz poplatky za mesiac máj pre zväz, z toho odrátaný poplatok členské 6eur ktorý nie je súčaťou účelu dotácie Faktúra 1701006144 75.22 69.22 služby obec
49 banka Fa 4.6.2017 Ing. Radovan ŠTEFKO doprava, Kysak, Zlatá Idka, Kalša, Slanská huta 2x Faktúra FO 2017013 270   doprava obec
50 Cash pokladničný doklad 12.6.2017 Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk Tréningové Lopty ADIDAS Krsava blok 319.57   vybavenie mužstva obec
51 banka Fa 12.6.2017 Refotal, s.r.o. Havirov Potlač dresov a jeden dres komplet, Rozhanovce, Logo klubu tipsport Faktúra 1718 89   služby obec
52 banka Fa 17.6.2017 Ing. Radovan ŠTEFKO doprava byster a seňa Faktúra FO 2017018 100.00   doprava obec
53 banka výpis 30.6.2017 ČSOB, a.s. poplatky banke za vedenie účtu výpis z účtu 7.00   služby členské
54 Banka Fa 1.7.2017 Slovenský futbalový zväz poplatky za mesiac Jún pre zväz Faktúra 1701007751 161.21   služby obec
55 Cash pokladničný doklad 4.7.2017 Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk Sada futbalových lôpt select 13ks blok 290   vybavenie mužstva obec
56 Cash pokladničný doklad 7.7.2017 OBI Slovakia s.r.o. Nákup materiálu, farby, riedidlo, sáčky na odpad, pásky na koše Blok 102.54   materiál zväz príspevok
57 banka pokladničný doklad 7.7.2017 Maad.sk Trofeje medaile pre žiakov a ocenenie za športové úspechy Blok 43.70   vybavenie mužstva obec
58 Cash pokladničný doklad 7.7.2017 Maso J L s.r.o. mäso do guľáša na posedenie pri ukončení sezóny blok 33.89   stravné KaK
59 Cash pokladničný doklad 12.7.2017 Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk Select Prestige zápasové lopty 4ks blok 155.20   vybavenie mužstva Obec
60 Cash pokladničný doklad 12.7.2017 Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk Givova TUTA africa súprava na tréning muži, 20ks blok 500   vybavenie mužstva KaK
61 Cash pokladničný doklad 13.7.2017 Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk Sada brankárskych dresov, futsalová lopta Select blok 120.00   vybavenie mužstva KaK
62 banka Fa 12.7.2017 SUDI s.r.o. svetlo modré dresy pre žiakov 15 ks Faktúra 6170323 124.95   služby obec
63 Cash pokladničný doklad 22.7.2017 Farby Kušnír, s.r.o. Omietka na WC na rekonštrukciu umývarky blok 5.6   materiál KaK
64 Cash pokladničný doklad 22.7.2017 Mária Gazdačková, Rozhanovce Porfix tvárnice a sieťka na zamurovanie diery po komíne v kotolni blok 16.57   materiál KaK
65 Cash pokladničný doklad 26.7.2017 DMJ Market, s.r.o. mäso do guľáša na podujatie dni obce Rozhanovce fubtalový turnaj blok 147.06   stravné KaK
66 Cash pokladničný doklad 28.7.2017 MajsterDom, s.r.o. materiál na vymaľovanie šatne po rekonštrukcii blok 74.16   materiál KaK
67 banka výpis 31.7.2017 ČSOB, a.s. poplatky banke za vedenie účtu výpis z účtu 7.00   služby členské
68 banka Fa 1.8.2017 Slovenský futbalový zväz zväzové poplatky a štartovné na sezónu - členské sprostredkovaná platba odpočet obci iba 176 eur Faktúra 1701010190 404 176 služby obec
69 banka Fa 2.8.2017 Johny Servis s.r.o. Prenájom mobilnej toalety, turnaj dni obce Rozhanovce Faktúra 1117306094 48   služby obec
70 banka pokladničný doklad 8.8.2017 OBI Slovakia s.r.o. nákup materiálu na vymaľovanie wc, vrecká, svetlá do wc plus výmena tovaru blok 39.91   materiál KaK
71 banka pokladničný doklad 8.8.2017 OBI Slovakia s.r.o. svietidlo do wc, tri kusy plus hmoždinka a zámok na kladku blok 25.73   materiál KaK
72 cash dobierka 8.8.2017 Slovenský futbalový zväz registračné preukazy hráčov faktúra 1702004222 83.42   služby obec
73 cash dobierka 10.8.2017 Slovenský futbalový zväz registračné preukazy hráčov faktúra 1702004414 13.42   služby obec
74 Cash pokladničný doklad 11.8.2017 Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk Zápasové lopty PUMA 3x blok 119.70   vybavenie mužstva obec
75 cash dobierka 11.8.2017 Slovenský futbalový zväz registračné preukazy hráčov faktúra 1702004557 23.42   služby obec
76 Cash pokladničný doklad 11.8.2017 Mária Gazdačková, Rozhanovce nákup vápna na značenie ihriska a spreja na dvere blok 14.6   materiál obec
77 Cash pokladničný doklad 12.8.2017 NiTEL, s.r.o. pizza kofola pre žiakov po turnaji v Ďurkove blok 14.70   stravné KaK
78 banka pokladničný doklad 13.8.2017 Lidl, V.O.S. pitná voda na zápas mužov proti kecerovciam, priateľský 14.8., prášok na pranie blok 20.25   materiál KaK
79 cash dobierka 17.8.2017 Slovenský futbalový zväz registračné preukazy hráčov faktúra 1702005000 13.42   služby obec
80 Cash pokladničný doklad 17.8.2017 A3 sport, s.r.o. Adidas v8 x 173FG kopačky J.Bel blok 79.9   vybavenie mužstva Kak
81 Cash pokladničný doklad 23.8.2017 Mercury market Led osvetlenie nabijatelne plus led ziarovky blok 16.56   Vybaveni šatne zväz príspevok
82 cash dobierka 22.8.2017 Slovenský futbalový zväz registračné preukazy hráčov faktúra 1702005258 8.42   služby obec
83 Cash pokladničný doklad 23.8.2017 Tesco stores, a.s. Voda na tréning a zápasy blok 16.56   stravné zväz príspevok
84 Cash pokladničný doklad 25.8.2017 Sportisimo SK, s.r.o. Kopačky Balog, Gábor blok 27.95   vybavenie mužstva obec
85 Cash pokladničný doklad 25.8.2017 OBI Slovakia s.r.o. farba, vanička na farbu na wc blok 9.37   materiál KaK
86 banka Fa 27.8.2017 Ing. Radovan ŠTEFKO Doprave, čečejovce, turňa, svinica, Zlatá idka po 15 osôb Faktúra FO201730 220.00   doprava obec
87 faktúra dotácia SFZ 28.8.2017 Demišport plus s.r.o. cez SFZ dodávka lôpt zo zväzového eshopu blok 112.50   vybavenie mužstva SFZ
88 Cash pokladničný doklad 29.8.2017 Normbenz slovakia s.r.o. benzín do krovinorezu a kosačiek blok 50.20   benzín KaK
89 cash dobierka 30.8.2017 Slovenský futbalový zväz registračné preukazy hráčov Faktúra 1702005925 8.42   služby obec
90 banka výpis 31.8.2017 ČSOB, a.s. poplatky banke za vedenie účtu balík 7 eur  plus jeden prevod navyše  2 eur výpis z účtu 9   služby členské
91 banka Fa 1.9.2017 Slovenský futbalový zväz poplatky za štartovné a rozhodcov a mesiac august - k dotácii odpočet 64 eur členské poplatky sprostrekovanie tak že obci len 76.76 EUR výpis z účtu 140.76 76.76 služby obec
92 Cash pokladničný doklad 4.9.2017 McCarter a.s. Paleta pitnej vody JANA neperlivá blok 181.44   stravné obec
93 Cash pokladničný doklad 4.9.2017 Metro Cash Carry SR s.r.o. Nákup benzínu na kosenie 21.19 blok 25   benzín zväz príspevok
94 cash dobierka 6.9.2017 Slovenský futbalový zväz registračné preukazy hráčov Faktúra 1702006460 13.42   služby obec
95 banka Fa 9.9.2017 Ing. Radovan ŠTEFKO Doprava na zápasy Zlatá Idka žiaci, Trstenné dorast po 15 osob Faktúra FO2017032 100.00   doprava obec
96 cash dobierka 11.9.2017 Slovenský futbalový zväz registračné preukazy hráčov Faktúra 1702006879 8.42   služby obec
97 Cash pokladničný doklad 14.9.2017 Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk Štucne GIVOVA 20 párov blok 70   vybavenie mužstva obec
98 Cash pokladničný doklad 16.9.2017 Mária Gazdačková, Rozhanovce Vápno na lajnovanie ihriska blok 7.6   materiál obec
99 faktúra dotácia SFZ 20.9.2017 Demišport plus s.r.o. cez SFZ nákup lopty, páska, slalomove tyče mínus 200.69 z dotácie Faktúra 2017200246 200.69   vybavenie mužstva SFZ
100 banka Fa 23.9.2017 Ing. Radovan ŠTEFKO doprava, dorastenci Geča 11 osôb Faktúra FO2017034 50   doprava obec
101 faktúra dotácia SFZ 27.9.2017 Slovnaft, a.s. Klubové karty na phm faktúra 15   služby SFZ
102 banka pokladničný doklad 27.9.2017 OBI Slovakia s.r.o. nákup ventilov na kohútiky do umývarky, pásky na sieť, kôš blok 28.7   materiál Kak
103 banka výpis 30.9.2017 ČSOB, a.s. poplatky banke za vedenie účtu výpis z účtu 7   služby členské
104 banka Fa 2.10.2017 Slovenský futbalový zväz poplatky pre futbalovy zvaz za mesiac september, odpočet 118.38 kreditom platené, a 15 členské ktoré nie je súčasťou účelu dotácie spolu 367.72 234.34 služby obec
105 faktúra dotácia SFZ 2.10.2017 Slovenský futbalový zväz úhrada delegovaných osôb mládeži z dotácie SFZ Faktúra  1705000066 111.38   služby SFZ
106 banka výpis 13.10.2017 Metro Cash Carry SR s.r.o. Nákup na pohostenie ku koncu sezóny,  Faktúra 53.16   stravné obec
107 faktúra dotácia SFZ 14.10.2017 Slovnaft, a.s. Nákup kreditu na PHM faktúra 50.00   služby SFZ
108 banka výpis 15.10.2017 Ondruš Potraviny Nákup surovín do kapustnice, chlieb, malinovka, posedenie nakonci sezóny blok 15.54   stravné KaK
109 Cash pokladničný doklad 16.10.2017 Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk Sada dresov Dragon Sport + potlač blok 335.45   vybavenie mužstva obec
110 banka Fa 21.10.2017 Ing. Radovan ŠTEFKO Doprava Olšany, Kecerovce, Byster, Svinica faktúra 200   doprava obec
111 banka Fa 23.10.2017 Alza.sk, s.r.o.  Laserová tlačiareň blok 134.83   vybavenie mužstva obec
112 banka Fa 31.10.2017 Slovenský futbalový zväz Poplatky za mesiac október faktúra 147.07   služby obec
113 banka výpis 31.10.2017 ČSOB, a.s. poplatky banke za vedenie účtu výpis z účtu 7   služby členské
114 Cash pokladničný doklad 15.11.2017 Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk Trofeje - turnaj hala 2x lopta do haly blok 124.5   vybavenie mužstva obec
115 Cash pokladničný doklad 15.11.2017 Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk Rozlišovacie dresy, rukavice, nákrčník na tréning blok 130   vybavenie mužstva KaK
116 faktúra dotácia SFZ 28.11.2017 X2 sport s.r.o. FutbalESHOP Sada dresov JAKO Striker dlhý rukáv faktúra 201700353 248.7   vybavenie mužstva SFZ
117 faktúra dotácia SFZ 28.11.2017 Demišport plus s.r.o. cez SFZ potlač dresov JAKO, z toho  14.04 EUR doplatok faktúra 2017E01080 81.3 14.04 vybavenie mužstva SFZ, Klub
118 banka výpis 30.11.2017 ČSOB, a.s. poplatky banke za vedenie účtu výpis z účtu 7   služby členské
119 Cash pokladničný doklad 11.12.2017 Slovenská pošta Kolok na správny poplatok ministerstvo vnútra blok 13   služby KaK
121 Banka Fa 12.12.2017 Základná škola Rozhanovce Prenájom telocvične 5 hodín faktúra 50   služby obec
121 banka výpis 31.12.2017 ČSOB, a.s. poplatky banke za vedenie účtu výpis z účtu 7   služby  
SPOLU         PRÍJMY 11287.06 VÝDAJE 11,264.85 570.36 - HRÁČI/SFZ ROZDIEL 22.21 PREBYTOK

 

Ostatné

 
Výročná správa tu
 
Daňove priznanie tu